Furutech: Strømfordeleren PURE POWER 6 NCF er nå i demo hos oss

Strømfordeler i ekstremklassen

Vi har rasert utsalgsprisen på Pure Power 6 - fra kr 105915,00 til kr 89900,00

Kraftig prisreduksjon - fra kr 105915,00 til kr 89900,00

PURE POWER 6 NCF er for oss den mest ekstreme strømfordeler på kloden - med sine helt spesielle egenskaper::

Blir gjerne benevnt som: Det sorte hull!!

Pure Power 6 NCF er komplett skjermet for RFI og EMI.
Dette er spesielt effektivt med denne fordeleren og noen av grunnene er disse::

Kabinettet er CNC maskinert ut av en solid blokk av "aerospace-grade aluminum alloy ( har ikke noe godt norsk ord for denne aluminiumsammensetningen ) - som innehar ekstreme egenskaper for skjerming mot innstråling / EMI og RFI.

I tillegg er tilkoplingene for kablene til komponentene lagt langt inni boksen sånn at de skjermes av det tykke aluminium-kabinettet.

Selve strømledertilkoplene heter Axial Locking System - som er et patentert klemmesystem som hindrer at det oppstår vibrasjoner pga 50Hz strømgjennomgangen.
Patent nr: US Nr: 7,976,320 B2

Kabinettet er ekstremt vibrasjonsdempet i seg selv på grunn av den massive tykkelsen men den er i tillegg spesielt designet / utformet for effektiv kansellering av alle vibrasjoner.

I tillegg til full kontroll på RFI, EMI og vibrasjoner har nå denne nye Pure Power 6 NCF en effektiv og innovativ løsning for kansellering av statisk ladning / statisk elektrisitet. Det er dette som er NCF ( Nano Crystal Formula )

Materialene i kontaktene produserer av seg selv - ved denne nye teknologien og materialsammensetningen - negative ioner som dermed utbalanserer de positive ionene - og dermed en kansellering av statisk elektrisitet som bygger seg opp inni kabinettet / fordeleren.

Advanced materials and technologies ensures stable quiet power for your entire system

- CNC maskinert superblokk i aluminium der strømuttakene er plassert langt inn i boksen for å oppnå ekstrem og absolutt perfekt skjerming mot RFI og EMI.

- NCF ( Nano Crystalline Formula ) - kansellerer statisk elektrisitet

- Absorbering / Utfasing av magnetfelt (EMI)

- Skjerming mot høyfrekvent innstråling ( RFI )

- Kansellering av innvendig magnetfelt - med GC-303

- Kun umagnetiske komponenter

- Cryogenic behandling (nedfrysing til 196-250C)

- Avmagnetiseringsprosess

- Axial Locking System - reduserer vibrasjoner i kontaktpunktene med en faktor på 10. Reduserer dramatisk forvrengning, forvrengning som resultat av vibrasjoner pga pendlende 50Hz strømgjennomgang.

Litt om Furutech`s helt spesielle produksjonsprosess::

ALPHA process er en 2 stegs behandlingsprosess

Alle ledende deler i alle Furutech produkter har altså gjennomgått en " 2 stegs" prosess i spesialbehandling av metalldelene - helt i begynnelsen av den totale produksjonsprosessen. 

1: CRYOGENIC behandlet

Det vil si at de er nedfryst til 196-250 grader Celsius - ved bruk av en "high end" kjøleveske N2 ( Nitrogen )

Ved cryogenic behandlingen kjøles komponentene ned til disse ekstremt lave temperaturene - temperaturer der metallet begynner å flyte og molekylstrukturen endres - og internt materialstress fjernes.

Molekylene bindes tettere sammen og hele materialstrukturen blir mer stabil.

2: AVMAGNETISERING

Trinn 2 i Alpha prosessen består i en fullstendig avmagnetisering - i en patentert "Ring-avmagnetiserings-behandling.

Denne avmagnetiseringsprosessen fører til økt ledeevne.

Resultat: Høyere lydkvalitet.

Denne 2-trinns Alpha Cryogenic og avmangentiserings-prosessen - sammen med flere andre spesielle teknologiske nyvinninger fører til en ekstraordinær kvalitetsproduksjon av high end produkter for Lyd og Bilde.

Furutech`s aller nyeste gjennombrudd innen konstruksjon av kontakter for signaltransport/transmission er et faktum - og øker distansen mellom Furutech - og "de andre" innen denne bransjen.

NCF = Nano Crystal Formula
Et multilag umagnetisk syrefast stål og sølvplettert carbon fiberskall inneholder en spesielt dempende og skjermende egenskap av "acetal copolymer" ( acetal copolymer = komponenter på atomnivå )

Sammensetningen av komponentene i disse kontaktene er avgjort etter målinger og atter målinger - og intensive lytteseanser sammen med japanske mennesker innen industrien og hifientusiaster.

NCF omfattes av et spesielt krystallmateriale som har to aktive egenskaper.
Det genererer negative ioner som eliminerer statisk elektrisitet og vibrasjon til varmeenergi som transporteres ut.

Så kombinerer Furutech denne utrolige krystallmaterialet med nanodimensjonerte keramiske partiklene og karbon pulver med tanke på disses "Piezo Effect" - dempende effekt.

Resultatet er Nano Crystal2 Formula er et totalt elektrisk og mekanisk dempende materiale - som kun finnes i Furutech sine produkter

Nano Crystal2 Formula ( NCF ) eliminerer statisk elektrisitet, avleder varme, mekanisk og elektrisk energi og demper vibrasjon.

Disse kontaktene har også innebygget "Floating Magnetic Field" / Furutech`s jord/Jumper system - som absorberer og avleder magnetfelt.